Kontrolní hlášení 2016

Od 1. 1. 2016 je do zákona o DPH zaveden nový institut – kontrolní hlášení (dále také „KH“). Jedná se o novou povinnost pro plátce DPH, která zatíží práci účetních a poradců a jejíž nesplnění bude podléhat tvrdým sankcím. Obecně ke kontrolnímu hlášení. V důvodové zprávě k novele zákona o DPH, která zavádí institut KH […]

Porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením.

I. Postup při nesplnění povinností a). KH nebylo podáno Pokud nebylo KH podáno v zákonné lhůtě, vyzve k jeho podání správce daně a stanoví náhradní lhůtu 5 dnů od oznámení této výzvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o lhůtu zákonnou, nelze požádat o její prodloužení. Jedná se o 5 kalendářních nikoliv pracovních dnů! b). KH vykazuje určité […]

Nová výše minimální mzdy a zdravotního pojištění od 1. ledna 2016

Od 1. ledna 2016 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění. Změny se tentokrát týkají všech skupin plátců pojistného. Na 1 823 Kč se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných. Na 1 337 Kč se mění minima u zaměstnanců a výše pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů. A na 870 […]

Na vedení účetnictví to chce odborníky

O účetních kolují různé vtipy. Jeden z nich tvrdí, že účetní je osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete. Jisté je, že vedení účetnictví patří k náročným oborům a vždy se vyplatí svěřit tuto činnost odborníkům. Moderní způsob vedení účetnictví je tzv. outsourcing, tedy delegování činnosti externí firmě. Ta vám zajistí, že v účtech […]

Nová sleva na dítě

Dne 14.listopadu byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jehož hlavním záměrem je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin. Součástí tohoto zákona je také novela zákona o daních z příjmů, která nám přináší novou slevu na […]