Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč (zdroj: www.vzp.cz). Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna částce 1 797 Kč.

Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost. V roce 2014 činila minimální záloha 1 752 Kč.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců

Na rozdíl od OSVČ není minimální vyměřovací základ u zaměstnanců vázán na průměrnou měsíční mzdu, ale na minimální mzdu. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 1 242 Kč. Oproti roku 2014 dochází tedy ke zvýšení minimálního pojistného u zaměstnanců o 94 Kč.

Platba pojistného státem

U tzv. státních pojištěnců je vyměřovacím základem pro platbu pojistného částka ve výši 6 259 Kč, stanovená v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tato platí od 1. srpna 2014. Z tohoto vyměřovacího základu platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 845 Kč měsíčně.

Platba pojistného u osob bez zdanitelných příjmů

Vyměřovacím základem pro osoby bez zdanitelných příjmů je stejně jako u zaměstnanců minimální mzda. Tato byla vládním nařízením zvýšena, jak bylo uvedeno výše, od 1. ledna 2015 na částku 9 200 Kč a pojistné z této částky činí 1 242 Kč měsíčně.

Není vám zpracování mezd jasné? Obraťte se na nás.