Nová sleva na dítě

Dne 14.listopadu byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jehož hlavním záměrem je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin. Součástí tohoto zákona je také novela zákona o daních z příjmů, která nám přináší novou slevu na […]

Snížení částky pro hotovostní platby

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně. Poslaneckou sněmovnou byl schválen vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedním z dotčených zákonů je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. […]

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015

Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč (zdroj: www.vzp.cz). Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna […]

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Od nového roku nabyla účinnosti novela daňového řádu (dále jen „DŘ“), která pro vybrané subjekty zavádí povinnost činit některá podání pouze elektronicky. Subjekty dotčené změnou DŘ Změna DŘ se týká následujících subjektů: daňovému subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo zástupci daňového subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo daňový subjekt má povinnost mít účetní závěrku ověřenou […]