Účetní závěrka za rok 2016

V současné době v mnoha firmách probíhají práce na účetních závěrkách, proto určitě nebude na škodu, projít si alespoň rámcově, jaké povinnosti účetní jednotky mají. Doposud jsme byli zvyklí, že jsme účetní jednotky více méně dělili na dvě skupiny – ty které mají audit a ty bez auditu. Nově nám účetní předpisy zavádějí dělení další. […]

Kontrolní hlášení 2016

Od 1. 1. 2016 je do zákona o DPH zaveden nový institut – kontrolní hlášení (dále také „KH“). Jedná se o novou povinnost pro plátce DPH, která zatíží práci účetních a poradců a jejíž nesplnění bude podléhat tvrdým sankcím. Obecně ke kontrolnímu hlášení. V důvodové zprávě k novele zákona o DPH, která zavádí institut KH […]

Nová výše minimální mzdy a zdravotního pojištění od 1. ledna 2016

Od 1. ledna 2016 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění. Změny se tentokrát týkají všech skupin plátců pojistného. Na 1 823 Kč se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných. Na 1 337 Kč se mění minima u zaměstnanců a výše pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů. A na 870 […]