Kontrolní hlášení 2016

Od 1. 1. 2016 je do zákona o DPH zaveden nový institut – kontrolní hlášení (dále také „KH“). Jedná se o novou povinnost pro plátce DPH, která zatíží práci účetních a poradců a jejíž nesplnění bude podléhat tvrdým sankcím. Obecně ke kontrolnímu hlášení. V důvodové zprávě k novele zákona o DPH, která zavádí institut KH […]