Na vedení účetnictví to chce odborníky

O účetních kolují různé vtipy. Jeden z nich tvrdí, že účetní je osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete. Jisté je, že vedení účetnictví patří k náročným oborům a vždy se vyplatí svěřit tuto činnost odborníkům. Moderní způsob vedení účetnictví je tzv. outsourcing, tedy delegování činnosti externí firmě. Ta vám zajistí, že v účtech […]

Nová sleva na dítě

Dne 14.listopadu byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jehož hlavním záměrem je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin. Součástí tohoto zákona je také novela zákona o daních z příjmů, která nám přináší novou slevu na […]