Porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením.

I. Postup při nesplnění povinností a). KH nebylo podáno Pokud nebylo KH podáno v zákonné lhůtě, vyzve k jeho podání správce daně a stanoví náhradní lhůtu 5 dnů od oznámení této výzvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o lhůtu zákonnou, nelze požádat o její prodloužení. Jedná se o 5 kalendářních nikoliv pracovních dnů! b). KH vykazuje určité […]