Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Od nového roku nabyla účinnosti novela daňového řádu (dále jen „DŘ“), která pro vybrané subjekty zavádí povinnost činit některá podání pouze elektronicky. Subjekty dotčené změnou DŘ Změna DŘ se týká následujících subjektů: daňovému subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo zástupci daňového subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo daňový subjekt má povinnost mít účetní závěrku ověřenou […]